Montáž

Servisné cyklostojany MANTIS musia byť pevne pripevnené k podkladu. Základňa stojanu má 4 diery, ktoré umožňujú spojenie s betónovým alebo iným dostatočne tvrdým povrchom pomocou skrutiek.

Z bezpečnostných dôvodov neodporúčame používanie stojanu, ktorý nie je pevne pripevnený k podkladu.

DSC_7077a

on 7 júna • by