Energia, ktorá pomáha

#yousmilewhenyoucycle, News Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Energia, ktorá pomáha

O udržateľnej mobilite ako aj zaujímavých formách podpory cyklodopravy sa rozprávame s riaditeľkou sekcie ľudských zdrojov spoločnosti Stredoslovenská energetika Ing. Katarínou Baďurovou.

Dopočul som sa o raňajkách pre Vašich zamestnancov, ktorí prídu do práce na bicykli. Ako je to v skutočnosti?

Utorok, 20. septembra, sme v rámci európskej kampane na podporu udržateľnej mobility s názvom Európsky týždeň mobility (ETM), v skupine SSE vyhlásili 20. september 2016 ako „DEŇ UDRŽATEĽNEJ MOBILITY“. Kto prišiel v tento deň do práce inak ako autom – na bicykli, autobusom, na korčuliach alebo kolobežke, mal  možnosť pristaviť sa a občerstviť zdravými smoothie raňajkami vo vestibule našej administratívnej budovy.

V tento deň sme tiež v spolupráci s mestom Žilina pripravili pre našich zamestnancov prednášku na tému „Cyklodoprava a nové cyklotrasy v našom meste“. Prednášku o tejto  problematike viedol a na otázky zamestnancov odpovedal Mgr. Ľuboš Slebodník z mesta Žilina, odbor Dopravy.

sse-mantis-bimission-2e

Prvý servisný cyklostojan v Žiline môžu využívať Vaši zamestnanci, svoje bicykle parkujú vo vnútri stráženého areálu. Firmy dnes v oveľa väčšej miere investujú do vytvárania vhodného zázemia pre svojich zamestnancov, aby mohli pohodlne využívať bicykle na cestu do práce. Aký je Váš názor na hodnotu takejto podpory z pohľadu zamestnancov?

Cestovanie do práce na bicykli je v súčasnosti oveľa väčšou samozrejmosťou ako tomu bolo v minulosti. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov dopravy, ktorý veľmi ľahko zaradíme do nášho vyťaženého programu. Jazda na bicykli poskytuje množstvo výhod na rozdiel od motorových vozidiel.

Nakoľko aj v našej spoločnosti badať narastajúci trend používania bicyklov ako dopravného prostriedku používaného na cestu do práce, môžeme tento servisný cyklostojan vnímať ako jednu z pridaných hodnôt pre našich zamestnancov. Nainštalovaním zariadenia sa určite zlepšil komfort cestovania do práce na bicykli. Rýchly servis vrátane malých opráv bicykla, prípadne dofúkanie kolies, to je teraz istota, ktorú môžu zamestnanci využiť.

SSE získala ocenenie Leading HR Organization za efektívne riadenie ľudí a najlepšie praktiky v oblasti ľudských zdrojov. Ako vnímate dôležitosť rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom tzv. „work-life balance“? 

Spokojný zamestnanec je nenápadná, ale účinná forma nepriamej reklamy. Stredoslovenská energetika poskytuje svojim zamestnancom množstvo atraktívnych benefitov, ktoré umožnia lepšie zvládať požiadavky a potreby pracovného a súkromného života. Medzi tieto benefity patrí predĺžený nárok na dovolenku, flexibilný pracovný čas, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na predškolské zariadenia pre deti zamestnancov, rôzne športové a kultúrne podujatia pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a množstvo iných.

sse-mantis-bimission-4

Stredoslovenská energetika je už dlhodobo aktívna v presadzovaní a realizácii myšlienky spoločensky zodpovedného podnikania. Ktoré z Vašich prebiehajúcich aj plánovaných projektov sa viažu na podporu udržateľnej mobility?

Tak ako sme už v prvej odpovedi uviedli, v rámci európskej kampane s názvom Európsky týždeň mobility (ETM), realizovanej s podporou Európskej komisie, bol v SSE vyhlásený 20. september ako „DEŇ UDRŽATEĽNEJ MOBILITY“. Kto prišiel v tento deň do práce inak ako autom – na bicykli, autobusom, na korčuliach alebo kolobežke, mal možnosť pristaviť sa a občerstviť zdravými smoothie raňajkami. Patrí k tomu tiež spomínaná prednáška na tému „Cyklodoprava a nové cyklotrasy v našom meste“ pripravená v spolupráci s mestom Žilina. Rovnaká prednáška sa uskutočnila aj v piatok 23. 9. 2016 na Hlinkovom námestí v Žiline v rámci eMobility day Žilina 2016. Podujatie v rámci Európskeho týždňa mobility organizovalo mesto Žilina v spolupráci s garantom Tesla Club SlovakiaSSE, a. s., ktoré bolo generálnym partnerom podujatia. Cieľom eMobility day bolo priblížiť verejnosti  aktuálne trendy v oblasti eMobility a rozšíriť povedomie o nových riešeniach dopravy a energií. V rámci akcie odzneli diskusie a rozhovory o obnoviteľných zdrojoch energie a ekologickom prístupe k životnému štýlu, ktorých sa zúčastnili aj naši zamestnanci. SSE je v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a ekologického prístupu k životnému prostrediu veľmi aktívna a zároveň je významným  podporovateľom myšlienky eMobility.

#yousmilewhenyoucycle

foto kredit: SSE

» #yousmilewhenyoucycle, News » Energia, ktorá pomáha
On 17 října, 2016
By

« »